YOSHIKI 独占インタビュー掲載
『Y by YOSHIKI×CHAMPAGNE POMMERY』
芸術家が描くシャンパーニュ

https://books.rakuten.co.jp/rb/17294371/


<関連リンク>
YOSHIKI Official Site:https://www.yoshiki.net/
YOSHIKI YouTube Channel:https://www.youtube.com/yoshikiofficial
YOSHIKI Official Instagram:https://www.instagram.com/yoshikiofficial/